הרב שמואל אליהו

אקטואליה

מאמרים ושיעורים של הרב הקשורים לנושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי

מדינה פלסטינית – הפך כל התורה כולה

התגייסות להציל את עם ישראל – תחילת מדרגת הנבואה

קשת לבנה – סימן לביאת המשיח

הכרת חכמת היקום מביאה אהבת ה' גדולה

hse.org.il.txt