הרב שמואל אליהו

אקטואליה

מאמרים ושיעורים של הרב הקשורים לנושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי

מאיימים על ראש הממשלה במאסר – מה עושים?

לְשֵׁם יִחוּד לצדיקים ההולכים לעצור את שיירות האספקה לעזה

בשמחת תורה למדנו בדרך הכואבת שיש דרישה גדולה לאור ולשמחה ולדבקות

דרשת שבת הגדול

עכשיו יש לנו את כל הסיבות לבצע את ההתקפה ולמחוץ אחת ולתמיד את ראש הנחש הארסי האיראני

השאלה המורכבת ביותר שהייתה לי במלחמה

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א