הרב שמואל אליהו

סוג התוכן

הכנה ל- ל"ג בעומר זוכים לקנות את מבט רבי עקיבא

י"ט אייר התשפ"ד(27/05/2024)

תביט דרך השכל ותראה דרך תורת רבי שמעון

ט"ז אייר התשפ"ד(24/05/2024)

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת בהר תשפ"ד

ט"ז אייר התשפ"ד(24/05/2024)

רבי עקיבא ותלמידיו – מקדשי שמך

י"ד אייר התשפ"ד(22/05/2024)

ל"ג בעומר

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פירוש שיר "ואמרתם כה לחי" של בעל הבן איש חי

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

התהליך שבין הגלות לגאולה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

רשב"י וספר הזוהר

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

הלכות כיסוי ראש

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

בר יוחאי נמשחת אשרייך!

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א