הרב שמואל אליהו

סוג התוכן

איך עומדים בנפש במקום יציב

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

חובת לימוד תנ"ך

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

י"ז בתמוז

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

האם מותר לאכול בבית הכנסת או בכותל המערבי

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

כשרון דוד מול כשרון בלעם

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת בלק

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

תפילה בכוונה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת בלק תשפ"ג

י"ג תמוז התשפ"ג(02/07/2023)

גודל אהבת ה' לישראל – תיאור של בלעם

י"ג תמוז התשפ"ג(02/07/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א