הרב שמואל אליהו

במדבר

סוג התוכן

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת במדבר תשפ"ד

י"א סיון התשפ"ד(17/06/2024)

השפעת התורה לעולם

י' סיון התשפ"ד(16/06/2024)

ברכות התורה

י' סיון התשפ"ד(16/06/2024)

יום ירושלים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

מעלת בניין ירושלים והקשר לתהילים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

חשיבות ירושלים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

והיו עיני וליבי שם כל הימים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיחה לשבועות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

חג השבועות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

הלכות ערב יו"ט שחל בשבת

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א