הרב שמואל אליהו

וארא

סוג התוכן

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת וארא תשפ"ד

ב' שבט התשפ"ד(12/01/2024)

למה הרב שמואל אליהו הלך לכיכר החטופים?| אקטואליה יהודית לפרשת וארא תשפ"ד

ב' שבט התשפ"ד(12/01/2024)

כוחה של תפילה בעת מלחמה

כ"ז טבת התשפ"ד(08/01/2024)

שלוש ההתמודדויות של משה רבינו והקשר לימינו

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

תיקון השובבי"ם

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

ימי השובבי"ם

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

עונש מוות למחבלים בראי היהדות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

עונש מוות למחבלים בראי היהדות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיעור לפרשת וארא

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א