הרב שמואל אליהו

ואתחנן

סוג התוכן

הלכות קריאת שמע

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שבעה דנחמתא

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

דרשה בליל ט' באב

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

מצוות עבודת הלב

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת ואתחנן

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת ואתחנן

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

תשעה באב

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת ואתחנן

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שאו מרום עינכם, ותראו את הגודל האין סופי

י"ב אב התשפ"ג(30/07/2023)

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת ואתחנן תשפ"ג

י"ב אב התשפ"ג(30/07/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א