האתר בהרצה! נשמח לשמוע מכם! ←

מטות

אל תתן נחלתך לחרפה ולמשול בם גויים

על מה בוכים בשלושת השבועות?

בית מקדש – סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה

להסתכל על המציאות בעיניים של משה

על מה אנו אבלים בימים אלו?