האתר בהרצה! נשמח לשמוע מכם! ←

נח

האם יש סמכות הלכתית לחברי הכנסת ולממשלה?

הברית על קיום העולם

י"ז בתמוז – בין המצרים

אתם חיילים בצבא העזרה של ה׳ !

ז' חשון – כל טיפה מגלה אהבה גדולה

חובה לזכור את העוצמה של עם ישראל

מפתח להצלחה – להכיר בנשמה הגדולה שנמצאת בתוכנו

האם מותר להצביע בקלפי קרוב ולא בקלפי ששיבצו אותי?

למה היה ליקוי חמה? ומה זה אומר לנו?