הרב שמואל אליהו

פנחס

סוג התוכן

ימי בין המצרים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

אור החיים הקדוש

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

כיסופים לבית המקדש

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

השתוקקות לבניין המקדש

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

אור החיים הקדוש – נשמת משיח

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת פנחס

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת פנחס

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

בין אדם לחבירו

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

צוק איתן- נשמת כל חי

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת פנחס תשפ"ג

כ' תמוז התשפ"ג(09/07/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א