לשידור חי | חיים כהלכה לפרשת תצוה ←

שופטים

סוג התוכן

סליחות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

אני לדודי ודודי לי

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

הלכות סליחות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

התגברות ואהבה לה' בחודש אלול

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

סליחות חלק מתפילת רבים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

סליחות חלק מתפילת רבים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת שופטים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פרשת שופטים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

ימי התשובה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

איך נשנה את המדינה בעתיד?

א' אלול התשפ"ג(18/08/2023)
hse.org.il.txt