הרב שמואל אליהו

ישיבת ההסדר צפת

שיעורים של בנושאים שעל סדר היום
סוג התוכן

הרשעים העקומים שבגללם נחרב המקדש

י' טבת התשפ"ד(22/12/2023)

קורה בעולם שינוי טקטוני – שים לב!

א' טבת התשפ"ד(13/12/2023)

הנני, שלחני!

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

הקרואסון של ארץ ישראל טוב יותר

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

איך מתחילים נכון את השנה החדשה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

קינה של דור הגאולה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שלוש ההתמודדויות של משה רבינו והקשר לימינו

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פורים והמן מאז ועד היום

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

פוליטיקה לתלמידי הישיבות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

מתן תורה- נגיעה אלוקית בלב של המציאות

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)
hse.org.il.txt