הרב שמואל אליהו

אהבת עולם, שמחה, רצון מתעוררים ע"י קרבנות ראש חודש

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt