הרב שמואל אליהו

אהרון – אוהב את הבריות, ומתוך כך מכה את מצרים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt