הרב שמואל אליהו

אור החיים הקדוש מסלק באורו הגדול ובתורתו את הסט"א מירושלים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt