הרב שמואל אליהו

אור השמחה של שמחת תורה מאיר למרחוק

כ"ג תשרי תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt