הרב שמואל אליהו

איך אמירת י"ג מידות מכפרת על העוונות?

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א