הרב שמואל אליהו

איך אנחנו יכולים לעזור לחיילים בחזית?

ז' חשון התשפ"ד(22/10/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א