הרב שמואל אליהו

איך היה הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל בוחר את ארבעת המינים?

י"ב תשרי התשפ"ד(27/09/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt