הרב שמואל אליהו

איך חוזרים הביתה אחרי חודשי המילואים?

ז' שבט התשפ"ד(17/01/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א