הרב שמואל אליהו

איך לא נהיה שרויים בקונספציה

ט"ו טבת התשפ"ד(27/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א