הרב שמואל אליהו

אין השופטים שופטים אלא את עצמם

כ"ז אלול התשפ"ג(13/09/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt