הרב שמואל אליהו

אין השופטים שופטים אלא את עצמם

כ"ז אלול תשפ"ג

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt