הרב שמואל אליהו

"אין השכינה שורה אלא על המשפחות המיוחסות שבישראל"

י"א סיוון תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt