הרב שמואל אליהו

איסור נקימה ונטירה והחובה לדון לכף זכות

י' אייר תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt