הרב שמואל אליהו

אי אפשר לעצור את תהליך הגאולה בשום אופן ובשום דרך

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt