הרב שמואל אליהו

אכל ולא בירך ברכה אחרונה- מה הדין?

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)
ראשי פרקים

שיתוף

שיתוף

ראשי פרקים

שיתוף

hse.org.il.txt