הרב שמואל אליהו

אלול – זמן סיכום לשנה מטלטלת ותפילות לגאולה ברחמים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt