הרב שמואל אליהו

אלוקים מדבר איתנו דרך המים "וקולו כקול מים רבים"

י' שבט התשפ"ג(01/02/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א