הרב שמואל אליהו

אלוקים נותן לנו כח חכמה ויכולת לבצע את תפקידנו הגדול

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt