הרב שמואל אליהו

אלוקינו שבשמים תן שלום במלכות

י"א כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt