הרב שמואל אליהו

אל תבהלו מקשיות לב השופטים

כ"א טבת התשפ"ד(02/01/2024)

שיתוף

אף אחד לא הסמיך אתכם, והפסיקה שלכם לא חוקית

מי הסמיך את שופטי בית המשפט לבטל חוק יסוד. מי נתן להם בכלל סמכות לבטל חוקים שרוב העם החליט. מי נתן להם סמכות לבטל את הבחירה של עם ישראל?

התשובה היא אף אחד.

את חברי הכנסת בחר עם ישראל. את חברי הממשלה בחרו חברי הכנסת. את השופטים אף אחד לא בחר ולא הסמיך לבטל את רצון הציבור. לא לבטל חוקים רגילים ובוודאי לא את חוקי היסוד של המדינה.
אף אחד לא נתן להם סמכות לכפות את הערכים המוזרים שלהם על רוב תושבי מדינת ישראל. אף אחד לא נתן להם סמכות לכפות את עצמם על הציבור שלא בחר בהם.
פסיקה כזאת בעת מלחמה מלמדת שאין להם לא סמכות ולא אחריות . המדינה לא יושבת על הכתפיים שלהם. היא יושבת על הכתפיים של הלוחמים שלא פנויים להשיב להם מלחמה, על כתפי המשפחות של הגיבורים שמסרו את נפשם למען עם ישראל.
כדי שלא תפרשו את השתיקה שלנו כהסכמה, אנחנו מודיעים בזאת כי לפסיקות שלכם אין שום תוקף בעיננו. אין לכם שום סמכות להכתיב לנו את הערכים שלכם. אנחנו לא מחויבים לקיים את הפסיקות שלכם. אין להם שום ערך הלכתי וכנראה גם שום תוקף חוקי.
ולאחינו הנמצאים בחזית, אל ירך לבבכם! דרך האחדות והגבורה תנצח. הבטחת ה' קיימת ותתקיים במלואה "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה". אמן ואמן.

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א