הרב שמואל אליהו

אל תתן נחלתך לחרפה ולמשול בם גויים

כ"ד כסלו התשפ"ג(18/12/2022)
ראשי פרקים

שיתוף

שיתוף

ראשי פרקים

שיתוף

hse.org.il.txt