הרב שמואל אליהו

אם היה בית המקדש קיים

ג' שבט התשפ"ג(25/01/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt