הרב שמואל אליהו

אם מכוונים טוב בברכות – אפשר להגיע אפילו לרוח הקודש

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt