הרב שמואל אליהו

"אני והו הושיעא נא" – הכי קרוב שאנחנו אומרים שם המפורש

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt