הרב שמואל אליהו

אסור לשחרר רוצחים כדי להציל חטופים

כ"א שבט התשפ"ד(31/01/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt