הרב שמואל אליהו

ארץ אשר אבניה ברזל אלו הנשים | שיעור לנשים שבעליהן בצבא | מבוא דותן

ט' חשון התשפ"ד(24/10/2023)

שיתוף

שיעור לנשים שבעליהם במילואים- מבוא דותן

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א