לשידור חי | חיים כהלכה לפרשת תצוה ←

אתם חיילים בצבא העזרה של ה׳ !

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt