הרב שמואל אליהו

באיזה יום מודים על הניסים הגדולים בה' אייר?

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt