הרב שמואל אליהו

בגבורה שלכם היצלתם את המדינה

ט"ו חשון התשפ"ד(30/10/2023)

שיתוף

ביקור חולים אצל הגיבור עמיחי שינדלר מלוחמי כרם שלם

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt