הרב שמואל אליהו

בחוץ דינים בפנים חסדים

כ"א אלול התשפ"ג(07/09/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt