הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת ראה תשפ"ג

כ"ו אב התשפ"ג(13/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א