הרב שמואל אליהו

ביציאת מצרים ההרים רוקדים והים נס. לעת"ל – גם הים ישמח

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt