הרב שמואל אליהו

בירושלים לפני 2000 שנה נלחמו על האמת בלי אהבה והיא נחרבה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt