הרב שמואל אליהו

בית דין לגזרות טובות

ט"ו אדר ב' התשפ"ד(25/03/2024)
תגיות:
פורים

שיתוף

5

שיתוף

תגיות:
פורים

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א