הרב שמואל אליהו

בכוחנו לקדם את בנין בית המקדש

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt