הרב שמואל אליהו

בנין ירושלים – שפע כלכלי לישראל ולעולם כ"א באלול תש"פ

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt