הרב שמואל אליהו

בניסן גאולה – בניסן תש"ח ברחו רוב הערבים מהארץ

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt