הרב שמואל אליהו

בעת תיקון מערכת המשפט – הסר ממנו יגון ואנחה

כ"ט שבט התשפ"ג(20/02/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א