הרב שמואל אליהו

בקריעת ים סוף, בתפילה ובמקדש. ה' נותן את העוז שלו לישראל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt