הרב שמואל אליהו

ברית עולם נכרתת בליל הסדר

כ"ח אדר ב' התשפ"ד(07/04/2024)
זמן קריאה: 1 דקות

שיתוף

ליל יציאת מצרים הוא "לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַה' לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (שמות יב מב). שהיה הקב"ה שומר ומצפה דורות רבים לקיים לאברהם את ההבטחה שנאמרה לו בברית בין הבתרים להוציא את ישראל ממצרים. "בלילה הזה אני גואל את בניך". בלילה הזה ובחודש הזה עם ישראל נגאל לאורך כל הדורות עד הגאולה השלמה, "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל".

 

מתוך השיעור קול צופייך לפרשת שמיני תשפ"ד

שיתוף

hse.org.il.txt